top of page

Diya Privacyverklaring

Diyavision Action by Choice

Wanneer je gebruik maakt van diensten van Diyavision Action by Choice worden persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring staat wat er wordt verzameld en met welk doel.

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is voor Diyavision Action by Choice om jouw aanmelding in behandeling te nemen en dat geen diensten of producten kunnen worden geleverd.

Contactgegevens:
Verwerkingsverantwoordelijke Usha Nirandjan
Kantooradres Tedingeroord 15. 2493 ZE Den Haag, Nederland
KvK 80237088
BTW-id  NL003411723B13
E-mail diyavisionabc@gmail.com

Als jij je aanmeldt voor een dienst, de nieuwsbrief en/of de WIX-app dan verwerkt Diyavision Action by Choice jouw persoonsgegevens zoals je die zelf digitaal opgeeft.

Jouw persoonsgegevens worden, zoals door jou zelf ingevoerd, gebruikt voor administratieve doeleinden. Diyavision Action by Choice kan jouw persoonsgegevens gebruiken om de diensten goed te kunnen uitvoeren. Hieronder valt bijvoorbeeld: jou telefonisch of per mail benaderen met betrekking tot de afgenomen dienst, betaling afhandelen, aanwezigheid registreren en voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van een nieuwsbrief of acties.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Boeken van een dienst:
* Voor- en achternaam
(* Adres en woonplaats alleen indien noodzakelijk voor de dienst)
* E-mailadres
* telefoonnummer
* Evt. toelichting medische beperking

Inloggen:
Via het inlogscherm kan je een account aanmaken met je e-mailadres of door in te loggen bij jouw Facebook of Google account. Diyavision Action by Choice heeft geen toegang tot jouw wachtwoord.

Wix-app:
Deze app biedt jouw toegang tot inzage en beheer van jouw account, afgenomen diensten en annuleringen. De app is laagdrempelig in gebruik en biedt het gemak om contact op te nemen, diensten te boeken en te annuleren. Toegang tot de app krijg je met je e-mailadres of door in te loggen bij jouw Facebook of Google account. Om toegang te krijgen tot de Diyavision omgeving heb je een code nodig. Deelnemerslijsten zijn afgeschermd.

Betalingen
Alle betalingen gaan over een beveiligde omgeving per IDEAL. Diyavision Action by Choice verzamelt geen bankgegevens en zal jou hier niet over mailen of anderszins benaderen tenzij met jou is afgestemd.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, worden op wettelijke grondslag bewaard.

Gezondheidsverklaring
Bij aanmelden geeft u een medische verklaring indien hier aanleiding toe is. Deze informatie is slechts bedoeld om te bepalen of deelname ongewenst is en wordt NOOIT gedeeld met derden.

Bewaartermijn
Diyavision Action by Choice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Diyavision Action by Choice verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval met onze boekhouder die de uitgeschreven facturen verwerkt. De verstrekte bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wordt NOOIT gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Diyavision Action by Choice gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diyavision Action by Choice en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens digitaal indienen. Diyavision Action by Choice heeft wel een kopie van jouw identiteitsbewijs nodig (gemaakt met de kopie ID-app met watermerk en onherkenbaar gemaakt van de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Diyavision Action by Choice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens 
Diyavision Action by Choice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden de contactgegevens die verstrekt worden in de aanmeld- en contactformulieren via een beveiligde verbinding verzonden. Toegang tot softwarepakketten die van belang zijn voor het verwerkingsproces, zoals administratie en website worden tot stand gebracht middels een beveiligde en versleutelde omgeving en alleen toegankelijk voor bevoegden van Diyavision Action by Choice.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen naar  diyavisionabc@gmail.com.

bottom of page